Главная / Новости /Общество / ​Арданай шог зугаанууд

​Арданай шог зугаанууд

21-10-2019

Нэгэтэ сайлажа hуутараа, гурба наhатай Ардан аманhаа хэлээ унжытар гаргаад hуужа hууба. Эжынь зэмэлбэ ха. «Хэлээ юундэ гаргабаш, томоотой бай!» - гээл ааб даа. Тиихэдэнь Ардан урдаhаань: «hэ, хэлэмни ходо аман соогоо байха гэжэ хайшаа юм, бага сага газаа гараг лэ, юумэ хараг лэ!» - гэжэ эжыгээ торгоогоо..

***

Ардан эжытэеэ нютагайнгаа магазин ябагаар ошолдоо. hөөргөө бусалган дээрээ туулмагаар дүүрэн эдеэтэй нагаса эжынь зээ хүбүүгээ хайрлажа: «Эсээ гүш, байжа амархамнай гү?» - гэжэ асуугаа. Тэрэнь урдаhаань: «Υгы, эжы, би гэртээ ошоод эсэхэб» - гэжэ ехэ томоотой хүн хажуудань алхалжа ябаа ха.

***

Нэгэтэ бидэ булта бүлөөрөө айлшалаабди. Машинаhаа буухадамнай, хорёогой хажууда наадажа байhан Ардан бидэниие угтаба. Гэнтэ хоёр нохойн хэбтэхые обёороод, аргаалагты, хазажа болохо гэбэб. Нохойтой хөөрэлдөөтэй бэшэ аад. Υнөөхи өөрэ Ардамнай иигэжэ хэлэбэл даа: «Нагаса абгай, бү айгты. Би хөөрэлдэнхэйб. Тэрэ хара нохойтойнь буряадаар хөөрэлдэхэт, харин шара нохойтойнь ородоор хөөрэлдэхэт», - гэбэл даа. Гайхаад: «Юундэ ородоор хөөрэлдэхэбиб?»- гэбэб.

«Теэд, энэтнай ородуудай нохой ха юм!» - гэжэ гайтай юумэ мэдэхэ хүн хэбэртэй Ардамнай өөдэрхэбэ.

Υнэхөөрөө, зэргэлээд, ород айлайхи hуудаг. Тэдэнэй нохой байгаа гээшэ гэжэ ойлгообди. Баhал энеэлдэбэбди.

Раднын шог зугаанууд

Радна Хэжэнгын дунда hургуулиин 4- дэхи ангида hурана. Эртэ хэлэндэ ороhон хадаа, баhа хүнэй hанаанда орохогүй энеэдэтэйгээр дуугардаг.

Эжы абаяа ябаhан ошоhон тээшэнь дахадаг. Дүрбэтэй байхадаа, эжы абатаяа Улаан-Υдэ ошолдоо. Бусалган дээрээ Шэнэ Бууса нютагай хоол баридаг газарта эдеэлээд, газаа бэеэ заhажа байхадаа иигэжэ hураа: «Бидэ хаана байнабибди?». «Бидэшни Шэнэ Буусада байнабди», - гэжэ абань харюусаа. Ехэл гайхангяар иишээ тиишээ хараашалhанай удаа, Хуушан Буусаниинь хаана байдаг бэ гэжэ Радна hураа. Тэрэ дороо абань харюу үгэжэ шадаагүй. Али зүгтэ байhан Хуушан Бууса юм, бү мэдэе даа.

Бэлигма Дамбаева


Теги:17:50

Почему культура старообрядцев Бурятии может исчезнуть безвозвратно  

17:45

​Жители одной из улиц Улан-Удэ устали жить в «гетто» 

17:40

Заслуженный ветеран Бурятии – Тамара Абидуева 

17:35

​Что нужно для долголетия детских изданий на бурятском языке? 

17:30

Дела писательские 

17:02

​Звезда Алексея БУТУНАЕВА 

17:00

​В Улан-Удэ состоялся концерт джаз-квартета из Швейцарии Woodoism  

16:33

​Эрдэмтэд 

16:20

​На Байкале построят рекреационный комплекс 

16:18

​Үхибүүдые абарагша 

16:04

​«Занабазар» роман толилогдожо эхилбэ 

15:48

​Гастроли театрального фестиваля «Хроники исчезающих деревень» прошли в Мухоршибирском районе Бурятии  

15:44

​В Кяхтинском районе Бурятии росгвардейцы задержали гражданина, у которого изъята марихуана 

15:39

​В Бурятии 26 детских школ искусств получат новые пианино 

13:48

​Номинантка на «Золотую маску» Анна Петушинова исполнит главную партию в премьере Бурятского театра оперы и балета 

13:42

​Бүдүүн сарбуута хүбүүдые дэмжэхэ 

13:37

​В Бурятии проходит выставка китайских кораблей - джонок  

12:58

В Улан-Удэ отметят 95-летие народного поэта Бурятии Гунги Чимитова 

12:50

В наркологическом диспансере Бурятии реализуют проект по профилактике синдрома эмоционального выгорания 

12:44

В российских регионах растет число негосударственных поставщиков социальных услуг 

12:38

В Бурятии появились первые профессиональные няни 

11:41

Житель Бурятии не предоставил преимущество встречному движению и заплатил за это 200 тысяч рублей 

11:37

В Бурятии вор проник в гараж, разобрав кирпичную стену 

11:34

Директор водоснабжающей организации в Бурятии заплатил штраф за некачественную холодную воду 

11:18

​Уншахамнай гү? 

11:05

​Тарбагатай аймагай 2020 оной хүгжэлтын түсэбүүдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо танилсуулба 

11:03

Зоны с особыми условиями использования в Бурятии 

11:00

Отмена запрета на госзакупки мебели у иностранцев приведет к потере до 10 млрд рублей 

10:57

В Бурятии отремонтировали более 14 км федеральной трассы 

10:55

В бурятском селе Тарбагатай произошел прорыв на теплотрассе 

10:52

За сутки в Бурятии произошло семь пожаров 

10:20

​Алексей Цыденов «Байкал» самолёт тухай: «Манай түсэл бэелүүлэгдэһээр» 

10:09

​Еще один автоклуб прибыл в Бурятию в рамках реализации национального проекта «Культура» 

10:02

​Буряад уласай аймагуудай болон яамануудай хүтэлбэрилэгшэдэй ажал тухай Алексей Цыденов хэлэбэ 

09:38

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй» 

09:38

​Проект «Доступная Бурятия - Доступный Байкал»» вошел в ТОП-100 лучших проектов 

09:14

Глава Бурятии озвучил планы развития Тарбагатайского района на 2020 год 

08:55

Зурхай на ​14 ноября, 17 лунный день 

08:35

Местами небольшой снег, днём до -9 ожидается в Бурятии сегодня, 14 ноября 

Наши издания