Главная / Новости /Общество / ​Арданай шог зугаанууд

​Арданай шог зугаанууд

21-10-2019

Нэгэтэ сайлажа hуутараа, гурба наhатай Ардан аманhаа хэлээ унжытар гаргаад hуужа hууба. Эжынь зэмэлбэ ха. «Хэлээ юундэ гаргабаш, томоотой бай!» - гээл ааб даа. Тиихэдэнь Ардан урдаhаань: «hэ, хэлэмни ходо аман соогоо байха гэжэ хайшаа юм, бага сага газаа гараг лэ, юумэ хараг лэ!» - гэжэ эжыгээ торгоогоо..

***

Ардан эжытэеэ нютагайнгаа магазин ябагаар ошолдоо. hөөргөө бусалган дээрээ туулмагаар дүүрэн эдеэтэй нагаса эжынь зээ хүбүүгээ хайрлажа: «Эсээ гүш, байжа амархамнай гү?» - гэжэ асуугаа. Тэрэнь урдаhаань: «Υгы, эжы, би гэртээ ошоод эсэхэб» - гэжэ ехэ томоотой хүн хажуудань алхалжа ябаа ха.

***

Нэгэтэ бидэ булта бүлөөрөө айлшалаабди. Машинаhаа буухадамнай, хорёогой хажууда наадажа байhан Ардан бидэниие угтаба. Гэнтэ хоёр нохойн хэбтэхые обёороод, аргаалагты, хазажа болохо гэбэб. Нохойтой хөөрэлдөөтэй бэшэ аад. Υнөөхи өөрэ Ардамнай иигэжэ хэлэбэл даа: «Нагаса абгай, бү айгты. Би хөөрэлдэнхэйб. Тэрэ хара нохойтойнь буряадаар хөөрэлдэхэт, харин шара нохойтойнь ородоор хөөрэлдэхэт», - гэбэл даа. Гайхаад: «Юундэ ородоор хөөрэлдэхэбиб?»- гэбэб.

«Теэд, энэтнай ородуудай нохой ха юм!» - гэжэ гайтай юумэ мэдэхэ хүн хэбэртэй Ардамнай өөдэрхэбэ.

Υнэхөөрөө, зэргэлээд, ород айлайхи hуудаг. Тэдэнэй нохой байгаа гээшэ гэжэ ойлгообди. Баhал энеэлдэбэбди.

Раднын шог зугаанууд

Радна Хэжэнгын дунда hургуулиин 4- дэхи ангида hурана. Эртэ хэлэндэ ороhон хадаа, баhа хүнэй hанаанда орохогүй энеэдэтэйгээр дуугардаг.

Эжы абаяа ябаhан ошоhон тээшэнь дахадаг. Дүрбэтэй байхадаа, эжы абатаяа Улаан-Υдэ ошолдоо. Бусалган дээрээ Шэнэ Бууса нютагай хоол баридаг газарта эдеэлээд, газаа бэеэ заhажа байхадаа иигэжэ hураа: «Бидэ хаана байнабибди?». «Бидэшни Шэнэ Буусада байнабди», - гэжэ абань харюусаа. Ехэл гайхангяар иишээ тиишээ хараашалhанай удаа, Хуушан Буусаниинь хаана байдаг бэ гэжэ Радна hураа. Тэрэ дороо абань харюу үгэжэ шадаагүй. Али зүгтэ байhан Хуушан Бууса юм, бү мэдэе даа.

Бэлигма Дамбаева


Теги:17:10

За работой грейдеров в Улан-Удэ можно следить по онлайн-карте 

16:50

В Улан-Удэ высадили 120 деревьев-крупномеров 

16:45

До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на восьми тысячах квадратных метров 

16:30

Частные сады Улан-Удэ ведут запись детей по программе субсидирования 

16:00

В Улан-Удэ начали благоустраивать дворы 

15:51

​Буряадай циркын һургуулиин зүжэгшэд «Никулинская весна в Кузьминках» гэһэн фестивальда хабаадаба 

15:26

​В Улан-Удэ пройдет акция «Час психолога» 

15:19

​Психологи и логопеды Улан-Удэ проведут консультации для детей и родителей 

15:15

Поздравление мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова с Днем защиты детей 

15:12

​Буряад Уласай 140-өөд мянган үхибүүд Юрэнхылэгшын тэдхэмжэдэ хүртэбэ 

14:59

Бурятия заняла первое место по индексу промышленного производства среди регионов ДФО 

14:20

По 10 тысяч рублей к детскому празднику получили жители Бурятии 

12:44

​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ 

10:43

Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Алас Дурнын хүгжэлтын жаса туһа хүргэһөөр 

10:43

Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи для медицинских организаций Бурятии 

10:26

​В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар 

10:09

​В Бурятии нарушители правил нахождения в обсерваторах будут оплачивать проживание и питание за счет собственных средств 

09:58

​Глава Бурятии в День Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина РБ 

09:42

С 1 июня в Бурятии возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи 

09:18

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 1563 

09:08

В Бурятии продлили режим ограничительных мероприятий до 30 июня 2020 года 

08:46

​Улан-Удэнский авиационный завод увеличит налоговые отчисления в бюджет республики  

08:45

Зурхай на 1 июня, 10 лунный день 

08:35

Местами кратковременные дожди,днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 1 июня 

Наши издания