Главная / Новости /Общество / ​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди”

​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди”

13-11-2019

Ноябриин 7-до Түнхэнэй Захиргаанай ехэ танхим соо “Мэдээжэ хүнүүдэй үзэсхэлэн” гэһэн проектын ёһоор, “Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди” гэһэн шэнэ номой презентаци үнгэргэгдэбэ.

Тус номые бүридхэн согсолһон авторнууд гэхэдэ, “Буряадай габьяата багша”, “Россиин эрдэм һуралсалай талаар эрхимлэгшэ”, “Түнхэнэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэжэ нэрэ солонуудта хүртэһэн Елизавета Шобонова, физикэ болон тоо бодолгын багша Галина Бильдуева, түүхын эрдэмэй кандидат, РАН-ай СО-гой ИМБТ-гэй эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ Суржана Миягашева.

Тус монографи Түнхэн голой шошоолог угай үри һадаһадай бии болоһониие шэнжэлэн үзэхын түлөө бэшэгдээ. Тэрээн дотор Жэмһэг нютагай ажаһуугшадай аман хөөрөөнүүд, Жэмһэг, Хэлтэгэй, Тутхал нютагуудта бии болоһон зоной эхи табигша Мотойн уг залгажа ябаһан түүхые гэршэлһэн һонирхолтой угай дансанууд, зурагууд оруулагданхай.

“... номой презентаци гээшэ хадаа гансашье аймагаймнай бэшэ, мүн бүхы республикымнай түүхын ехэ үйлэ ябадал болоно. Хүн бүхэн өөрынгөө уг изагуурые мэдэхэ ёһотой, мүнөө үедэ энэ тон хэрэгтэй асуудал, үшөө залгажа ябаһан үлхөө утаһан орхигдоогүй байһаар, тиимэ һэн тула тэрэ һэргэжэ байна, тиибэшье түүхэеэ мартангүйгөөр, үргэлжэлүүлэн ябаябди гэжэ өөрынгөө хэһэн ажал хүдэлмэреэрээ Елизавета Лопсоновна харуулба...” гэһэн иимэ үгэнүүдээр Жэмһэг нютагай ажаһуугшад Самбуу Тырхеев, Гаврил Гармаев, Сырегма Хальчаева, Валентина Шаракшанова, Любовь Галсанова, Галина Аюшеева болон бусад тобшолбо.

Энэ хэмжээ ябуулгада мүнөө үедэ Америкын Калифорни штадта ажаһуудаг РФ-гэй габьяата врач, Мүнхэ Саридагай нэрэмжэтэ уран зохёолой нэгэдэлэй гэшүүн, уран зохёолшо Аралжин Прушеновэй видеоамаршалга дурадхагдаһан байна.

Номой сангай хүдэлмэришэд “Арадай ёһо заншалнуудые хадагалагша ба залгамжалагша” гэһэн тон һонирхолтой номой үзэсхэлэн бэлдэхэһээ гадна, сугларһан айлшадта нютаг орон тухайгаа бэлдэһэн слайдова презентацинуудые харуулжа һонирхуулаа.

“Тунка24” гэһэн редакциһаа мэдээсэл болон гэрэл зураг абтаба


Теги:17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания