Главная / Новости /Общество / ​Номой сангай ажалшын дурсалга

​Номой сангай ажалшын дурсалга

20-12-2019

Буряадай соёлшодой V хуралдаанай түлөөлэгшэдтэй тэг дундань Бадма Доржиев, Социалис Ажалай Герой Александр Ваганов, Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг захааминайхидаа үмэгшэлэгшэ Константин Дареев, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Викулий Хадаев

Ехэ-Сахирай шэнэ Соёлой байшанай дэргэдэ номой сан нээлгын баяр ёһололдо: Бадма Доржиев – партиин райкомой инструктор, Александра Баирова, нюргаа үргэлөөд Владимир Данжалов байна. 1965 он

Сахирай дунда һургуули, 1955/ 56 һуралсалай жэл

Александра Дымбрыловна хөөрхэн хэрмые хүндэлнэ, Хойто-Кавказай хормой, 1986 он

Александра Баирова, Карпаадай хадануудай хормой, Моршин, 1988 он

Холтоһоной номой сангай ажалшадтай: Люда Тюткина, Владик Бадиев, Оюна Ангаева, Женя Вачинцова; арада байнад: Владимир Санжиев, Валерий Сынгеев, Валерий Плюснин, Елизавета Доржиева, Галина Карюкина, Хандама Ширапова, Александра Баирова, Нина Каратаева, Шангина, Михаил Хубриков; Сергей Бухаев, Геннадий Харламов, Ал. Морозов, танигданагүй, Владимир Порхоев, Семён Намжилов

Номой сангай ажалай ветеран Александра Баирова

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура14:55

​«Столица смога»: битва за чистый воздух в Улан-Удэ продолжается 

14:30

​При поддержке государства 129 жителей Бурятии вернулись из-за границы 

14:28

​Буряад Уласай Аха аймагта - ойн баярай бэлэг 

13:47

​"Буряад үнэн" сониндо хэблэгдэһэнэй удаа 

13:36

Сирень памяти: в Закаменском районе Бурятии появился народный сквер 

13:29

Лидер ЛДПР в Бурятии Сергей Дорош – о преодолении трудностей и работе 

13:18

Урданай һургаал ула болоо гү? 

13:05

​Более 9,5 тыс предпринимателей Бурятии могут получить льготный кредит под 2% 

10:48

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй ойн баярай ​Илалтын парад – июнь һарада 

10:25

Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалтануудые зүбшөөхэ асуудалаар ниитэроссиин дуугаа үгэхэ үдэр - июлиин 1 

10:03

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай түлбэри 

09:41

Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за ямочным ремонтом дорог 

09:35

​В Бурятии торговые центры и организации общественного питания готовят к поэтапному открытию 

09:10

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 1633 

09:09

​Глава Бурятии сообщил предпринимателям, что организации общественного питания откроются раньше 

08:50

Бурят-монгольский зурхай с 3 по 9 июня 

08:35

Местами заморозки, днём до + 23 ожидается в Бурятии сегодня, 3 июня 

Наши издания