Главная / Новости /Власть / ​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ

24-01-2020

Юрий Трутнев Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын тушаалда үлэбэ.

Юрий Трутневэй энэ тушаалда томилогдоһон сагһаа хойшо Алас Дурнын тойрогто ехэ ажал хэгдээ. Буряад Улас болон Үбэр Байгалай хизаар Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа. Тиигэжэ “Алас Дурнын гектар” гэһэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ, Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программа байгуулагдаа.

Ниигэмэй һалбарида анхарал хандуулагдажа, «федеральна тэдхэмжэ» түлэгдэнэ. Хүүгэдэй сэсэрлиг, һургуули, стадион, тамирай комплекснүүд, больница, поликлиникануудые барилгада федеральна бюджетһээ 94,3 миллиард түхэриг һомологдоно. Тиихэдэ жэлэй 2%-ын “Алас Дурнын ипотекэ” залуу гэр бүлэнүүд абаха аргатай болоо.

2019 онһоо хойшо Юрий Трутнев Ородой Холбоото Уласай Арктикын хүгжэлтэын түлөө харюусана. Байгша гарагай долооной һүүл багта Юрий Трутнев Алас Дурнын тойрогой можо нютагуудай, Зүүн зүгэй хүгжэлтын яаманай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзажа, дүнгүүдые хэлсэжэ, бэелүүлхэ түсэбүүдые табиха юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Арктика Ородой Холбоото Улас засаг дарга Алас Дурнын федеральна тойрог Юрий Трутнев16:51

Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл 

15:42

​Юунэй түлөө түрэлхи хэлэеэ үзэхэб? 

15:22

​Золгохо ёһо 

15:03

Второй выпуск проекта Александра Махачкеева: "Махачкеев"  

14:34

«Алтарганын» амин – сэдьхэлэй нэгэдэл 

14:07

​Нютагайм баатарнууд 

13:31

​Всемирно известные бурятские художники представят свои работы в Кремлевском дворце 

13:15

​Наян Наваа гээшэмнай намжаа һайхан Буряаднай!  

12:15

​В Улан-Удэ пройдет финал первого акселератора для фермеров и ярмарка «Сагаалганай Хэшэг»  

11:57

​Более 186 млн рублей направят в этом году на развитие общественной инфраструктуры Улан-Удэ 

09:10

​В Бурятии заработала «горячая линия» для сельхозпроизводителей 

09:00

​Игорь Шутенков побывал на Улан-Удэнском ЛВРЗ с рабочим визитом 

08:50

​В этом году в Улан-Удэ начнется строительство третьего моста через Уду 

08:40

Зурхай на ​20 февраля, 27 лунный день 

08:25

Временами небольшой снег, днём до -15 ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания