Главная / Новости /Общество / Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл

Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл

20-02-2020

* Энэ үдэр гол горхонһоо, худаг булагһаа уһа абахые сээрлэхэ. Бүхы һаба һуулга дүүрэн бурьялжа байха ёһотой.

* Хуушан дэгэл хубсаһанай хангирхайе халахые сээрлэхэ. Шэнээр оёхонь ута наһа, удаан жаргал эдлэхын үреэлтэй.

* Мүнгэ алта, эд зөөри зээлеэр үгэхые сээрлэхэ. Ушарынь хадаа гарзын үүдэн нээгдэжэ, олзын үүдэн хаагдаха. Хүндэ үгэнгүй, хүнһөө абангүй байхые хэшээгты.

* Уйлаха, хэрэлдэхые сээрлэхэ. Хэрүүл шууяа татаа һаа, жэлэй туршада иимэ ябадал таһархагүй.

* Галайнгаа үнэһэ хог гаргажа хаяхые сээрлэхэ. Сагаан һара гарахын урда гэр бараагаа, оршон тойроноо сэмсытэр сэбэрлэхэ хэрэгтэй.

* Малай ами таһалжа, улай хэхые, агнуурида гаража, арьяатаниие алахые сээрлэхэ. Үхэл хахасал нюурлаха.

* Шэнэ һарын 7-до аха дүү, түрэл садан, хотон айлдаа ошожо золгохые сээрлэхэ. Энэ үдэрые хара үдэр гэдэг юм.

* Үбгэн һамган хоёр бэе бэеэ золгохые сээрлэхэ. Эбээ таһаран, хахасажа, һалажа болохо.

* Архи уужа һогтохые сээрлэхэ.

* Айлшан гурбан хундага архи ууха зэргэтэй. Теэд саашадаа уухань өөрэйнь дуран ааб даа. Зүгөөр айлшан хүн гээшэмнай һогтожо оройдоошье болохогүй, тон элүүр энхээр гаража ошохо зэргэтэй.

* Айлшад ерэжэл, ошожол байна. Тэдэнэй гаралган дээрэ гарай бэлэгүүд барюулагдана. Үхибүүдтэ саахар, конфетэ үгтэнэ. Ямар шадалтай айл байнаб – энэнь Сагаалганай үдэр эли тодоор харагдаад орхино. Дэлгэр баян сэдьхэлтэй, хүндэмүүшэ абари зантай айлайхин амтатай, элбэг дэлбэг эдеэ хоолтой, бэлэг ехэтэй байна. Хатуу харьяд, харуу нарин гү, али үгытэй тулюур айлайхид миил һула шүлэ уулгаад, хаташаһан ээзгэй хазуулаад, хүйтэн бүлеэн сай табяад, архи тамхинай үнэршье үзүүлэнгүй айлшадаа гаргана.

* Сагаалганай һайндэр – Шэнэ жэлые угтаһан, сэдьхэл бодолоо арюудхаһан, сэбэр сэхэ һанаа һанаалһан, амгалан тайбаниие, элүүр энхые, дэлгэр сарюун байдалые үреэһэн, дэлхэйн зургаан зүйл – түбинүүдтэ зол жаргал айладхан хүсэһэн ехэ үдэр. Сагаалган – монгол угсаатанай хүсэ шадалаа, баян дэлгэрээ, сэдьхэл һанаагаа харуулһан, амгалан тайбаниие, зол жаргалые ходол хүсэжэ байһанаа эли тодоор үзүүлһэн һайндэр.

Сониной архивһаа


Теги: Сагаалган Буряад Улас Монгол Улас17:28

Хоёр "хүгшэдэй" хошон зугаа 

17:16

Минэкономразвития РФ предложило оказать поддержку российским кинотеатрам 

16:56

​В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов 

16:49

Хагсуу хабарай ханхинама дуун  

16:40

​Долги Агрохолдинга Молоко Бурятии выплатят уже в ближайшие месяцы 

16:27

Һайн hанаатан хамтараад...  

16:10

Глава Бурятии дал интервью каналу «Россия 1» о ситуации в республике в период распространения коронавируса 

15:42

Эсэгэ ороноо хамгаалhан эрэлхэг баатар хүбүүднай  

15:32

Победа – одна на всех: герои былых времён 

14:55

Крылатая любовь: песня бурятского поэта стала хитом на все времена 

14:42

Молоко Бурятии «вернулось» 

14:27

Талаан ехэтэ табан тамиршан 

14:16

Неделя в изоляции: жизнь в Бурятии продолжается 

13:32

Буряадай хүдөөгэй нааданууд түсэбэй ёhоор үнгэргэгдэхөөр хараалагдана 

13:24

В Бурятии​ 12 пациентов успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции 

13:18

Эли болоhон шэнэ болзор 

13:03

​В Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара 

12:52

​В Улан-Удэ после зимы грейдируют грунтовые дороги 

11:08

​Цирк Бурятии в этом году отметит 20-летний юбилей 

10:54

Акция «Дари добро» проходит в Улан-Удэ 

10:20

​В Улан-Удэ открываются пункты приема платежей за «коммуналку» 

09:57

​Аграрии Бурятии присоединяются к всероссийской акции в соцсетях 

09:35

В Бурятии на 10 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 61 

09:16

На улицах Улан-Удэ в этом году появятся 15 новых светофоров 

09:00

​Девятиклассники в 2020 году будут сдавать экзамены только по обязательным предметам 

08:49

Жителей Бурятии приглашают принять участие в благотворительной акции 

08:30

Без осадков погода, днём до + 22 ожидается в Бурятии сегодня, 10 апреля 

Наши издания