Главная / Новости /Общество / Шэнэ сэсэрлигүүд нээгдэһээр

Шэнэ сэсэрлигүүд нээгдэһээр

25-03-2020

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков «Болбосорол хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын болон «Демографи» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ ниислэл хотодо баригдаһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдые шалгаба. Стеклозаводто «Ая ганга», Энергетигтэ «Капитошка», Каландаришвилиин гудамжаар «Алые паруса» сэсэрлигүүд мүнөө үеын түхеэрэлгэнүүдээр болон эд бараагаар бүрин хангагдаад, багашуулаа угтан абажа эхилэнхэй.

- Гурбан сэсэрлигтэ хүрөөбди – зэмэлхэ юумэн олдоогүй. Гэбэшье, ашаглагдаха үедэнь баһал шалгажа байхабди. Нёдондо бүхыдөө улас дотор 12 сэсэрлиг худалдан абаабди, баряабди. Мүнөө жэл үшөө 9 сэсэрлигтэй болохобди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Үнгэрһэн жэлдэ үмсын сэсэрлигүүдые дэмжэхэ шиидхэбэри абтаа юм гэжэ һануулая. Энэ хэрэгтэ уласай болон нютагай засагай бюджедүүдһээ һара бүхэндэ 1 үхибүүнэй түлөө 10 мянган түхэриг үгтэнэ. Гадна үмсын сэсэрлигүүдые федеральнашье хэмжээндэ дэмжэхэ шиидхэбэри абтанхай. Буряадай Толгойлогшын тэмдэглэһээр, тус программын болон шэнэ сэсэрлигүүдые барилгын ашаар ээлжээн түргэн усадхагдаха гэжэ найдагдана.

- Мүнөө жэл Улаан-Үдэдэ 10 сэсэрлиг ашаглалгада тушаагдаа. Тон түрүүн «Номина» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлиг худалдажа абаабди. Зүбшөөрэлдэ 5 һара ошоо һэн. Харин мүнөө һара хахад соо бүтэнэ, - гэжэ Игорь Шутенков хэлээ.

«Ая ганга» сэсэрлиг 150 хүүгэдтэ хараалагдана. Шэнэ байшан соо хүгжэмэй танхим, эмшэнэй, логопедэй, психологой кабинедүүд бии. Эндэ хүүгэд жэл хахадтайһаа ябаха аргатай. «Алые паруса» сэсэрлиг анханай «Василёгой» һуурида бодхоогдонхой. Эндэ 100-гаад хүүгэдые хүмүүжүүлхээр. Баһал хүгжэмэй танхим, кабинедүүд бии.

«Капитошка» сэсэрлигэй шэнэ байшан һаял нээгдээ. Эндэ жэл хахадтайһаа эхилээд, 280 үхибүүн ябаха аргатай.

- Сэсэрлигнай мүнөө үеын тоног түхеэрэлгэнүүдээр дүүрэн хангагданхай. Эдеэ хоол шанаха, угаал хэхэ таһалгануудтайбди. Хүгжэмэй болон тамирай танхимууд, психолог, логопед, буряад хэлэнэй багшын кабинедүүд бии. Гадна байшамнай бэеын эрэмдэгтэй хүнүүдэй һаадгүй орохо, гарахаар баригданхай, - гэжэ тус сэсэрлигые даагша Людмила Серебрякова онсолоо.

2019 ондо 3,2 миллиард түхэриг гаргашалагдажа, дүн хамта 3010 үхибүүнэй ябаха 12 сэсэрлиг баригдаа юм. Даб дээрээ 9 сэсэрлигынь хүдэлжэ байна. Һаядаа Звёздный микрорайондо сэсэрлиг нээгдэхэ юм.

Буряад уласай засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА

Теги: Буряад Улас хүүгэдэй сэсэрлиг Игорь Шутенков Алексей Цыденов12:44

​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ 

10:43

Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Алас Дурнын хүгжэлтын жаса туһа хүргэһөөр 

10:43

Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи для медицинских организаций Бурятии 

10:26

​В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар 

10:09

​В Бурятии нарушители правил нахождения в обсерваторах будут оплачивать проживание и питание за счет собственных средств 

09:58

​Глава Бурятии в День Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина РБ 

09:42

С 1 июня в Бурятии возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи 

09:18

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 1563 

09:08

В Бурятии продлили режим ограничительных мероприятий до 30 июня 2020 года 

08:46

​Улан-Удэнский авиационный завод увеличит налоговые отчисления в бюджет республики  

08:45

Зурхай на 1 июня, 10 лунный день 

08:35

Местами кратковременные дожди,днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 1 июня 

Наши издания