Главная / Новости /Спорт / Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба

Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба

02-04-2020

Батор Раднаев (дундань) аяар дүрбэн алтан медаль абаа

Буряадай тамиршад Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ амжалтатайгаар хабаадажа, гэртээ бусаба. Ага тосхондо болоһон шанга тулалдаануудта 12 медальда тэдэн хүртөө. 

16 наһа хүрөөдүй бүхы хабаадагшадай Үбэр Байгалай хизаарай Ага тосхондо ерээд байхадань, энэ мүрысөө болюулха тухай дурадхал оруулагдаа һэн.

- Энэ ушараар эмхидхэгшэд команда бүхэнэй һоригшодтой ехэ суглаа зарлаабди. Тэмсээндэ хабаадахаяа 145 хүн бэшэгдээ. Амарай, Сахалинай болон Магаданай можонууд, Примориин, Хабаровскын болон Камчаткын хизаарнууд, Саха-Яхад Улас Агаһаа холо оршодог юм. Эндэ тиимэ бэлэнээр хүрөөд ябашаха бэшэ ха юм. Мүн тиихэдэ олонхи тамиршад мүрысөөндэ өөрын мүнгөөр ерэһэн байгаа. Бүхы талыень хаража үзөөд, мүрысөө болюулхагүй гэжэ шиидхэбэри абтаа, - гэжэ ахамад шүүгшэ Сергей Якимов ойлгуулжа үгэнэ. 

Ага тосхондо “Баатар” гэһэн физкультурно-элүүржүүлгын түбтэ теннисистнүүд мүрысөө. Дүрбэн үдэрэй шанга тулалдаануудта 7 бүлэгтэ шангай һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдээ. Тэдэнэй зургаан алтан медалиие Буряадай тамиршад абажа шадаа. 

Эдир тамиршан Батор Раднаев тэмсээнүүдтэ эгээл олон түрүү һууринуудые эзэлһэн байна. Хубиин тоосоондо тэрэ финалда Буряадай үшөө нэгэ тамиршан Игнат Пустовой гэгшые илажа, чемпион боложо тодороо. Микст тоосоондо Батор Раднаев ба Анита Доржиева хоёр Примориин можын түлөөлэгшэдые шүүжэ, I һуури эзэлээ. Владислав Соржеевтэй хүбүүдэй парна тоосоондо Батор Раднаев баһа түрүү һуури эзэлээ. Тус бүлэгтэ тэдэ хоёр Буряадай Игнат Пустовой болон Илья Дурхисанов гэгшэдые илажа гараа. 

Командна тоосоондо Буряадай тамиршадтай тэмсэхэ команданууд олдоогүй. Хүбүүдэй дунда Батор Раднаев, Илья Дурхисанов, Игнат Пустовой, Владислав Соржеев болон Тимур Бадмаев гэгшэд финалда Сахалин олтирогой тамиршадые шүүһэн байна.

Басагадшье баһа һайн дүнгүүдые харуулаа. Командна тоосоондо Анита Доржиева, Виктория Сулаева, Нарана Балданова, Дарья Чагдурова болон Сарана Жигмитова гэгшэд түрүү һуури эзэлхын тулалдаанда Хабаровскын хизаарай түлөөлэгшэдые илаад, алтан медальда хүртөө. Хубиин тоосоондо Анита Доржиева чемпион болохын түлөө Саха-Яхад Уласай тамиршаниие шүүгээ. 

Мүрысөөнэй үшөө нэгэ алтан медаль Хабаровскын хизаарай басагад парна тоосоондо абаһан байна. Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд оройдоол нэгэ хүрэл медальда хүртөө. Шан барюулгын баяр ёһололой үедэ эмхидхэгшэд Баярай бэшэгүүдые Ага, Могойто болон Дулдарга аймагуудай, Ага тосхоной захиргаануудта мүрысөө үнгэргэлгэдэ туһа нэмэри үзүүлһэнэйнь түлөө барюулаа. Тусхай шанда ахамад шүүгшэ, Буряадай мэдээжэ һоригшо, наадагшаСергей Якимов хүртөө.

"Агинское” сайтһаа

Борис БАЛДАНОВ

Теги: шэрэйн теннис Ага тойрог Алас Дурнын федеральна тойрог17:35

В Улан-Удэ в РКБ им. Семашко продолжаются противоэпидемические мероприятия 

17:26

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Общественный контроль нам просто необходим» 

17:26

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН 

17:12

​Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину» 

17:05

Бэрхэшээлые - хамтадаа 

16:56

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать предписания 

16:24

В Бурятии задержали ​«чёрных» лесорубов 

15:51

Сэкономить на комиссии по эквайрингу с 1 июня смогут стоматологические кабинеты и другие медучреждения Бурятии 

15:25

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии 

14:52

​В России обновляют статистику смертности пациентов с COVID-19 по методике ВОЗ 

14:42

Кадастровая палата по Бурятии рассказала о дистанционной подаче документов в ВУЗы 

14:39

В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы» 

13:59

С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева 

13:33

​Мобильные группы в Бурятии продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц 

13:10

С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 

12:54

​30 мая в Улан-Удэ стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина 

11:46

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться федеральными мерами господдержки 

11:25

​Режим работы городского общественного транспорта на 29 мая в Улан-Удэ 

10:15

Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году 

09:53

АО «Интер РАО - Электрогенерация» направило 20 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии 

09:39

В детской школе искусств Северобайкальска в Бурятии начался масштабный капремонт 

09:06

Количество заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1438 

08:55

​Буряад театр готовит онлайн-подарок для юных зрителей ко Дню защиты детей 

08:45

​Зурхай на 29 мая, 7 лунный день 

08:30

Местами небольшой дождь, днём до + 16 ожидается в Бурятии сегодня, 29 мая 

Наши издания