Главная / Новости /Общество / Хоёр "хүгшэдэй" хошон зугаа

Хоёр "хүгшэдэй" хошон зугаа

10-04-2020

Ольга Ранжилова, Лосолма Протасова

Буряад театрай залуу зүжэгшэд Ольга Ранжилова Лосолма Протасова хоёрой зохёон байгуулһан Пылжит Капитоновна, Янжима Спиридоновна гэжэ нэрэтэй хүгшэд арад зоной дунда мэдээжэ болоһоор үнинэй. Анхан Сагаан һарын нааданай тоглолтодо хоёр хүгшэдэй энеэдэтэй уршагта ябадал харуулһан багахан зураглал байһанаа, амяараа «Үбгэд + хүгшэд» гэһэн зүжэг болотороо ургаа. Тиихэ мүртөө эдэ хоёр хүгшэдэй мүнөө сагай эрилтэ хангаһан хошон үгэ Интернет сүлжээндэ олоной анхарал татана.

- 2013 оной Сагаан һарын баярта зорюулан, хоёр хүгшэд яажа Шэнэ жэлээ угтанаб гэһэн шог ёгто наада зохёогоод, сугтаа наадая гэжэ нүхэр басагандаа дурадхаа бэлэйб. Тиихэдэм Ольга арсаагүй, бүри дуратайгаар тодожо абаад хабаадалсаа, - гээд, хүгшэдэй дүрэ анхан зохёоһон Лосолма зүжэгшэн хөөрэнэ. 

Тиихэдэ арад зон тон дулаанаар хоёр хүгшэдые угтан абаһан юм. Тэрэ тоглолтын удаа «хүгшэд» хэдэн нааданда оролсожо, шэнэ-шэнэ энеэдэтэй ушарнуудые һанан зохёожо, харагшадаа баярлуулаа. Уйдхар гашуудалда дарагдажа байдаггүй, ямаршье сагта бэе бэеэ шоглохо арга олоод лэ байдаг хүнгэн хүлтэй, дорюун зантай хүгшөөдэйн дүрэнүүд бодото бэшэшье һаань, эдэ хоёр зүжэгшэд өөһэдынгөө хүгшэн эжынэрые наадана. 

- Би энэ Пылжидэйнгээ дүрэ зохёоходоо, олон зониие хаража, адаглажа баяжуулааб. Маягар хүлтэй ябадалаа өөрынгөө нагаса эжыһээ буулгажа абааб, тэрээнтэеэ хамта илдам һайхан абари зангыньшье, шоглохо маягыньшье оролсоо гэжэ һанадагби, - гээд, Ольга Ранжилова хэлэнэ. 

Тиихэдэнь Лосолма яажа Янжимаяа өөрын дабтагдашагүй маягтай, зантай болгоһоноо хубаалдана: «Минии хүгшэн эжымни энэ Янжима Спиридоновнадал аб адли хоршогор, түрэхэһөө түргэн хүгшэн байһан юм. Хайрата хүгшэн эжыһээ ехэнхи юумэн абтаа, теэд олон тээһээ нэмэгдээл юм ааб даа. Эндэ тэндэ хараһан үзэһэнөө нэмэжэ байгаад, Янжимынгаа дүрэ һонирхолтой болгохо гэжэ ходо эрмэлзэжэ ябадагби». 

Эдэ хоёр зүжэгшэдэй зохёон байгуулһан бүтээл үдэрһөө үдэртэ, нааданһаа нааданда бүри хүгжэжэ, нэгэтэ мэдэн гэхэдэнь, амяараа бэеэ дааһан зүжэг болоод байба.

- Манай театрай бэлигтэй зүжэгшэд Солбон Субботин Болот Динганорбоев хоёр Саян Жамбаловай дурадхалаар «Хүгшэд» гэһэн найруулга байгуулһан юм. Мүнөө Солбоной орондо Бэлигтэ Дамбаев наадана. Эдэнииемнай нэгэ болгон бүридхэжэ, Сойжина Жамбалова бүрин бүтэн зүжэг найруулан табяа һэн, - гээд «үбгэдэй» бии болоһон тухай Ольга хөөрэнэ. 

Бэлигтэй бэрхэ басагад театрай тайзанай тэбхэртэ гансал наадаад дүүрэнэ бэшэ, үшөө «хүгшэдэйнгөө» уршагта ябадалнуудые видео дээрэ буулгажа, Интернет сүлжээндэ толилно. Инстаграм холбоондо өөрын хуудаһатай «Шарбин» гэжэ нэрлэгдэһэн зүжэгшэдэй холбоон амаргүй мэдээжэ юм.

- Мүнөө бүхы зон Интернет соо сүлөө сагаа үнгэргэнэ. Зарим зон хэдэн жэлээршье театр ерэхэ сүлөө забгүй ябана. Тиигэжэ олон зондо зохёохы ажалаа харуулха гэжэ, Инстаграм соо хуудаһа нээгээ һэмди. Буряад һайхан хэлэнэйнгээ энэл зандаа үлэхынь, мартагдахагүйн түлөө өөһэдынгөө нэмэри оруулнабди гэжэ һанадагбди, - гэжэ буряад зоной һанаа зобооһон асуудал тухай Лосолма һанамжална.

Пылжит Янжима хоёрой тайзан дээрэ гаража ерээд, үгэ андалдажа эхилхэдэнь, бэе бэеэ шогложо, заримдаа тоосолдожошье байхадань, энеэнгүй хаража байхын аргагүй. Эдэ хоёроо энеэдэ зугаатай болгохын тула зүжэгшэд хуу өөһэдөө зохёоно, хүн зоной ажабайдал адаглажа, анхаржа, тайзан дээрэ гаргана. 

Мүнөөшье Сагаан һарын үедэ Буряад театрай дурадхаһан Хулгана жэлээ угтаһан наадан «Үбгэд+хүгшэдэй» хажуугаар тоглолтоёо зохёожо, арад түмэнөө баясуулаа. Абьяас бэлигтэй Ольга Ранжилова Лосолма Протасова хоёр Буряад драмын театрай алдар суута зүжэгшэдэй хэжэ байһан зохёохы ажалыень үргэлжэлүүлжэ, буряад арадайнгаа һүр һүлдэ дээшэнь үргэхэ хэрэгтэ оролсожо, дээдэ гарай зүжэгшэд болон ургахань дамжаггүй. 

Булат БАДМАЕВ

Теги: Буряад Улас Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ Буряад драмын театр зүжэгшэд Ольга Ранжилова Лосолма Протасова17:23

Улан-Удэ готовится к зимнему отопительному сезону 

17:06

В Улан-Удэнском горсовете состоялось заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи 

17:00

​Города Бабушкин и Северобайкальск Бурятии вновь подают заявки на участие в конкурсе по благоустройству 

16:55

​В Бурятии проходят совещания по лесным вопросам 

15:37

​В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось торжественное открытие пожарной части 

15:26

​Пищевая промышленность Бурятии стабильно снабжает жителей республики основными продуктами питания 

15:05

​В Бурятии лесники определили места отдыха 

13:45

В Улан-Удэ сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня 

13:30

В Улан-Удэ молодые сосны стали выше на 30 сантиметров 

13:10

В Улан-Удэ обновят 2404 аншлага с названиями улиц 

12:57

В Улан-Удэ началась стрижка газонов 

12:46

Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году 

12:34

​Жители Бурятии с 1 июня могут оплатить за капремонт без комиссии, не выходя из дома 

12:02

Түүхын түүбэри 

11:26

Үүлтэрэй hайниие үргэжэ 

11:15

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

11:07

Буряад Уласта мал ажахы яажа хүгжөөхэб? 

10:39

​Международный аэропорт «Байкал» сумел сохранить маршрутную сетку полетов 

10:07

​В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

09:48

​В Бурятии готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

09:15

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1681 

09:09

​Более 450 пожилых жителей Бурятии бесплатно переобучаются в рамках нацпроекта 

08:45

Зурхай на ​4 июня, 13 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, днём до +24 ожидается в Бурятии сегодня, 4 июня 

Наши издания