ЖУРНАЛ «БЭРХЭШҮҮЛ»

Хүндэтэ уншагшад!

“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дэмжэлгээр буряад хэлэн дээрэ “Бэрхэшүүл” гэһэн хүүгэдэй үнгэтэ сэтгүүл хэблэжэ эхилбэ. Сэсэрлигэй дунда болон аха наһанай хүмүүжэмэлнүүдтэ, эхин ангиин һурагшадта сэтгүүл зорюулагдана.

“Бэрхэшүүл” соо һонирхолтой гаршагууд хараалагданхай: мэдээжэ хүнүүдһээ мэргэн зүбшэлнүүд, буряад үльгэр домогуудаар комикс, мүнөө үеын хүүгэдые зураглаһан аниме. Эдир уншагшад мэдээжэ уран зурааша Алена Цыденовагай зурагай хэшээлнүүдэй ашаар уран гоёор зуража һураха аргатай. “Амжалтын нюуса” гэһэн гаршаг доро үхибүүд амжалтатай бэрхэ сасуутантаяа танилсаха. “Жэгтэй үзэгдэлнүүд” гаршаг доро дэлхэйн юрэ бусын үзэгдэлнүүд тухай мэдэсэтэй болохо. Илангаяа амитадай аймагта зорюулагдаһан хуудаһан һонирхол татаха байха. Гадна хаана ямар кружогууд, секцинүүд бииб гэжэ сэтгүүл хөөрэнэ. Түрүүшын дугаарта “Кванториум” гэһэн хүүгэдэй технопарк тухай бэшээбди. Мүн гар утаһаараа QR-код танижа дахаад, үхибүүд мультфильмүүдые хараха. Энэ дугаарта шэдитэ морин хуур тухай мультфильм дурадхагдана.

Онтохон, хөөрөөн, шүлэг, таабари, жороо үгэ, оньһон үгэ, тоолуур, дуун, кроссворд, ребус, шог зугаа – бултыень “Бэрхэшүүл” сэтгүүл соо олохоор.

“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай хүдэлмэрилэгшэд

3713

16:51

Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл 

15:42

​Юунэй түлөө түрэлхи хэлэеэ үзэхэб? 

15:22

​Золгохо ёһо 

15:03

Второй выпуск проекта Александра Махачкеева: "Махачкеев"  

14:34

«Алтарганын» амин – сэдьхэлэй нэгэдэл 

14:07

​Нютагайм баатарнууд 

13:31

​Всемирно известные бурятские художники представят свои работы в Кремлевском дворце 

13:15

​Наян Наваа гээшэмнай намжаа һайхан Буряаднай!  

12:15

​В Улан-Удэ пройдет финал первого акселератора для фермеров и ярмарка «Сагаалганай Хэшэг»  

11:57

​Более 186 млн рублей направят в этом году на развитие общественной инфраструктуры Улан-Удэ 

09:10

​В Бурятии заработала «горячая линия» для сельхозпроизводителей 

09:00

​Игорь Шутенков побывал на Улан-Удэнском ЛВРЗ с рабочим визитом 

08:50

​В этом году в Улан-Удэ начнется строительство третьего моста через Уду 

08:40

Зурхай на ​20 февраля, 27 лунный день 

08:25

Временами небольшой снег, днём до -15 ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания