Главные / Газета "Буряад Унэн"

​Барилдаашадта - «БАРА-ОО!»

Январиин 23-26-ай үдэрнүүдтэ “Гран-при “Иван Ярыгин” гэһэн уласхоорондын томо мүрысөөн Красноярск хотодо үндэр хэмжээндэ боложо түгэсэбэ. Тэндэ Буряадай барилдаашад ялас гэмэ амжалта туйлажа, олон тоото спортдо дуратайшуулые, аха дүүнэрээ баясуулаа. Эрэшү...

37
 29-01-2020
Борис БАЛДАНОВ

75 жэлэй ойдо – 75 мянган түхэриг

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойтой дашарамдуулан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта гүрэнһөө 75 мянган түхэриг үгтэхэ

237
 22-01-2020
Сэнгэ РИНЧИНОВ

​Номой сангай ажалшын дурсалга

Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура

1194
 20-12-2019
Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Газета "Буряад Унэн"

Наши издания

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели

23 января Глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Индию встретился с сооснователем крупнейшей индийской сети многопрофильных госпиталей «Меданта» господином Сунилом Сачдевой
956
 24-01-2020

Мысли вслух Виктора Балдоржиева

Остро, жёстко и лаконично о самом наболевшем
24
 29-01-2020
Подготовил Александр МАХАЧКЕЕВ

​Шэнэхээнэйхид сагаалба

Хитадта энээнһээ урда үзэгдөө-харагдаагүй халдабарита «коронавирус» һүжэржэ, ганса хитадуудые бэшэ, бүхы дэлхэйн олониитые сошоожо баршагайдуулба. Тиимэһээ мүнөө жэл Хитадта энэ ехэ һайндэр абяа шэмээгүйгөөр үнгэрбэ
93
 29-01-2020
Сэнгэ РИНЧИНОВ