Расширенный поиск  

​Наян Наваа гээшэмнай намжаа һайхан Буряаднай!

Байгша оной февралиин 14-15-ай үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрай тайзан дээрэ Виктор Жалсановай «Наян Наваа» гэһэн шэнэ зүжэг табигдаба

​Виктор Жалсанов: «Зүжэгшэн болоһондоо шаналнагүйб»

Малгай табиһан манайхи гээд, олзотой, үрэжэлтэй газартаа байрладаг ородуудта орходоо, буряад хүндэ нютаг гэһэн ойлгосо бүри гүнзэгы, нангин удхатай юм. Теэдшье яахадаа замда гарахал гэһэн һэдэб зосоохииемнай ходо тамалдаг бэ? Үбгэ эсэгэнэрэймнай дууладаг....

​В Бурятии к работе над премьерным спектаклем «НАЯН НАВАА» приступил режиссер по пластике Доржи Галсанов

Премьера спектакля «НАЯН НАВАА» состоится 13, 14 февраля, в 18:30 в Бурятском драматическом театре. Режиссер Виктор Жалсанов готовит спектакль - притчу, навеянную древней песней о загадочной прародине бурят - Наян Наваа.Режиссер по пластике, режиссер-пост...

​Фестиваль «Типомания - 2019» открылся в Улан-Удэ

Основные темы «Типомании» – буква, слово, язык, коммуникации

Буряадай дуушан, зүжэгшэн, хүгжэмшэн Виктор Жалсанов уласхоорондын мүрысөөндэ түрүүлээ

​Март һарын һүүл багта Словакида арадай хүгжэмэй буулгабаринуудай уласхоорондын "Гран-при имени Светозара Страчины" гэһэн мүрысөөн түгэсэбэ

Харагшад, «Арт-подвал» руу наашалагтылши!

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ гүрэнэй буряад драмын академическэ театр анхан байгуулагдаһаар 85 жэлэйнгээ ойе энэ жэлдэ үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэжэ байна.