Расширенный поиск  

​Традиции празднования Сагаалгана представила Ассоциация этнокультурных школ Бурятии

13 марта открылся VI фестиваль Ассоциации этнокультурных образовательных организаций Бурятии

​Таллинда Буряадтаяа танилсуулна

Алас холо арадаа суурхуулан

​Сагаалганай баярта

Бандида хамба лама Дамба Аюшеев Сагаалганай үмэнэ заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаһан байна. Тиихэдээ гол түлэб хүдөөгэй байдал болон буряад хэлэ һэргээхэ талаар хэмжээнүүд дээрэ тогтоо

​«Сагаан һарын бэлэг» гэһэн шэнэ ном Улаан-Үдэдэ хэблэгдэбэ

Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түбэй хэблэһэн номдо үреэлнүүд, жороо үгэнүүд, тоолуурнууд оруулагданхай

​Буряад Уласай Толгойлогшо: “Буряад соёлой баялиг харуулжа шадаабди!”

Алексей Цыденов Кремльдэ үнгэргэгдэһэн Сагаалган тухай һанамжаараа хубаалдаба

Московские журналисты предложили отправить певицу из Бурятии на конкурс «Евровидение»

На праздновании Сагаалгана в Кремле Мэдэгма Доржиева исполнила «Песню табунщика»

​Енисейн эрьедэ эбтэйгээр буряад угсаатан Сагаан һарын найр наада үнгэргэхэнь

Байгуулагдаһаар 15 жэлэйнгээ ойн баяр угтажа байһан “Алтан гэрэл” бүлгэм хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ

Хулгана жэлээ хурылан угтажа

​Февралиин 24-эй үглөөнэй наранай түрүүшын элшээр Буряад ороноймнай дэбисхэр дээрэ ама сагаан хулгана жэл бууба. Энэ ушараар бүхы дасан дугануудта Сагаалганай хуралнууд эхиеэ абажа, мүн хаа-хаанагүй найр наадан наярба

Сагаан саһаар сахилзаһаар

Сагаалганиие албан ёһоор тэмдэглэжэ эхилһээр 30 жэлэй ойдо

Перешагнём науку и здравый смысл?: как же называть главный бурятский праздник

Думали ли наши предки, что мы будем в наши дни ломать копья на абсолютно очевидном, спорить о том, как же называть этот праздник?