Расширенный поиск  

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг

“Байгал” театрта байгуулагдаһан зам

«Бадма лёнхобын туяа» саһата Петербургда

Невагай эрьедэ сагаан һүнинүүдэй бууха сагта жэл бүхэндэ Будаадын соёлдо зорюулагдаһан арбан хоногой үедэ заншалта болоһон «Бадма лёнхобын туяа» гэһэн ехэ тоглолто эмхидхэгдэдэг

Эб найрамдалай харилсаан

Буряадай оперо болон баледэй гүрэнэй театрай тайзан дээрэ һонирхолтой тоглолто – наадан табигдаха. СССР болон Япон гүрэнүүдэй хоорондо эбэй холбоо татаһан тунхаглал дээрэ гар табигдаһаар 60 жэл үнгэрөө. Энэ ойдо зорюулагдаһан баяр ёһолол байгша һарын 19-д...