Расширенный поиск  

​«Наян Наваа» хараад…

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр үнгэрэгшэ долоон хоногой хоёр үдэшэ “Наян Наваа” гэһэн шэнэ захатаяа олоной үзэмжэдэ дэлгээ. Хараһанай удаа хэдэн бодол түрөө.

​Виктор Жалсанов: «Зүжэгшэн болоһондоо шаналнагүйб»

Малгай табиһан манайхи гээд, олзотой, үрэжэлтэй газартаа байрладаг ородуудта орходоо, буряад хүндэ нютаг гэһэн ойлгосо бүри гүнзэгы, нангин удхатай юм. Теэдшье яахадаа замда гарахал гэһэн һэдэб зосоохииемнай ходо тамалдаг бэ? Үбгэ эсэгэнэрэймнай дууладаг....

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха

«Үльгэр» театрай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зурагХойто зүгэй арадуудай онтохонуудта үндэһэлһэн «Кукушка» зүжэг мартын 26-27-ой үдэрнүүдтэ Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрта табигдаха. Тус зүжэг табихаяа Улаан-Үдэ ГИТС-эй режиссёр Анна Ро...

​«Хойто эхын» «уялга»

Хоёр ондоо зохёолой үндэһөөр шэнэ зүжэг найруулагдаба. Буряад театрай залуу драматургнуудай туршалга һайн сэгнэлтэдэ хүртөө

Сайнэр. Һалхинтай хөөрэлдэгшэ

Буряад Уласай хүүхэлдэйн “Үльгэр” театр “Сайнэр. Һалхинтай хөөрэлдэгшэ” гэһэн шэнэ зүжэг табиба. Мүнөөдэрэй байдалаар хараад үзэхэдэ, Буряадтамнай юрэ бусын, гайхамшаг үзэгдэл боломоор зүжэг табигдаа гэжэ олониитэдэ мэдүүлхэ хүсэл байна.“Үльгэр” театрнай...

Буряад драмын театрта шэнэ зүжэг табигдаха

Ноябриин 29-30-най үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрта «Алдар. 9 секунд» гэһэн зүжэгэй премьерэ үнгэргэгдэхэ.